https://www.youtube.com/watch?v=2Dy6HcQgEUc https://www.youtube.com/watch?v=2Dy6HcQgEUc
AUGOSTAR
5
450.000đ

AUGOSTAR

5
450.000đ
Thông số sản phẩm
rXT3EzxL2Y
Tây Ban Nha
Mô tả sản phẩm

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ giảm chỉ số đường huyết, tốt cho người tiểu đường tuýp 2.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người có chỉ số đường huyết cao,người bị tiểu đường tuýp 2.

Chat
https://www.youtube.com/watch?v=2Dy6HcQgEUc