https://www.youtube.com/watch?v=2Dy6HcQgEUc https://www.youtube.com/watch?v=2Dy6HcQgEUc
THÔNG HUYẾT MẠCH
5
Sản phẩm đang tạm thời hết hàng, bạn có thể đặt trước, chúng tôi sẽ giao ngay khi có hàng
980.000đ
890.000đ
9.2% giảm giá
Tạm hết

THÔNG HUYẾT MẠCH

5
Sản phẩm đang tạm thời hết hàng, bạn có thể đặt trước, chúng tôi sẽ giao ngay khi có hàng
980.000đ
890.000đ
9.2% giảm giá
Thông số sản phẩm
RESOLVE
Việt Nam
Việt Nam
Chat
https://www.youtube.com/watch?v=2Dy6HcQgEUc