ỨC CHẾ TẾ BÀO UNG THƯ
5
150.000.000đ
120.000.000đ
20% giảm giá

ỨC CHẾ TẾ BÀO UNG THƯ

5
150.000.000đ
120.000.000đ
20% giảm giá
Thông số sản phẩm
UNGTHU120
Koria
Hàn Quốc
Thông tin
BAO VÂY VÀ NGĂN CHẶN TẾ BÀO UNG THƯ Tên sản phẩm: NK Helper Liquid Tea Santa Biotech Co., Ltd. Inseong 701 Tòa nhà Daeyang, Boramae-ro, Gwanak-gu, Seoul TEL : 02-886- 8325
Mô tả sản phẩm

 

Chat